Kuinka CBD öljyjä käytetään ja mikä on oikea CBD annostus?

CBD käyttö suullisesti

CBD tuotteilla on useita eri käyttötapoja. Käyttötapa riippuu usein siitä, missä muodossa CBD on. Arctic Oilsin CBD tuoteperhe koostuu tällä hetkellä CBD-öljyistä, jotka on rekisteröity kosmetiikkatuotteiksi. 

Kosmeettisten tarkoitusten ohella CBD-öljyjen yleisin käyttötapa on ottaa niitä oraalisesti, suun kautta. Suun kautta CBD-öljyjä nautitaan muutamalla tavalla:

Arctic Oils medium CBD öljy (10%) toimitusjohtajan kädessä

Ensimmäinen tapa on annostella CBD-öljyä tipetillä suoraan kielen alle (riippuen CBD:n vahvuudesta annostus on yleensä 2-4 tippaa).  Kielen alle annosteltaessa CBD imeytyy nopeasti kielen alla olevien limakalvojen kautta. Tämä CBD:n käyttötapa johtaa vaikutuksen tuntemiseen nopeasti noin 10-15 minuutissa, sillä CBD:n ei tarvitse kulkea ruoansulatuksen läpi. 

Toinen CBD-öljyjen (tai CBD:n eri muotojen kuten kapseleiden) suun kautta tapahtuva käyttötapa on öljyn nieleminen. Tällöin CBD-öljyä annostellaan joko ruokaan tai juomaan, tai suoraan suuhun. Nielemällä nautitun CBD-öljyn vaikutus on hitaampaa, sillä tällöin ruoansulatusjärjestelmän tulee hajottaa entsyymit vaikutuksen aikaansaamiseksi. Vaikutuksen alkamiseen voi mennä jopa 20-60 minuuttia, riippuen useista tekijöistä. Nielemällä nautittu CBD kuitenkin vaikuttaa elimistössä pidempään.

Mikä on oikea CBD-öljyn annostus ja kuinka aloittaa CBD:n käyttö? (oraalisesti nautittuna)

Tippa CBD öljyä rentoutumiseen

Suun kautta nautittuna oikean CBD annostuksen löytäminen on erittäin tärkeää parhaan hyödyn saamiseksi. Oikean annostuksen löytäminen vaatii kuitenkin kokeilua tuotteen käyttäjältä, sillä oikeaan CBD annostukseen vaikuttaa esimerkiksi:

 • CBD:n vahvuus:
  Vahvemmat CBD-öljyt sisältävät suuremman määrän CBD milligrammoja per tippa. 
 • Käyttötapa:
  Kuten aiemmin mainittiin, CBD vaikuttaa eri tavalla riippuen sen käyttötavasta. 
 • Yksilön paino:
  Käyttäjän paino on yksi suurimmista vaikuttajista etsittäessä oikeaa CBD annostusta. Painava ihminen joutuu ottamaan suuremman määrän CBD:tä saman vaikutuksen aikaansaamiseksi.
 • Toivottu vaikutus:
  Mitä voimakkaampaa vaikutusta haet, sitä suuremman annostuksen tarvitset.
 • Aiempi kokemus:
  Mikäli olet käyttänyt CBD tuotteita runsaasti aikaisemmin, elimistösi on voinut tottua sen vaikutuksiin ja kehittänyt toleranssin CBD:hen. Tällöin pieni tauko voi tehdä hyvää tai tarvitset suuremman annostuksen. 

Koska oikean CBD annostuksen löytäminen voi olla vaikea prosessi, on usein hyödyllistä aloittaa pienellä annostuksella ja lisätä CBD:n määrää pikkuhiljaa kunnes löytää itselle sopivan vaikutuksen. 

Yksi tapa on aloittaa 5 milligrammalla CBD:tä päivässä (3 tippaa Arctic Oils Mild 5% CBD-öljyä, 2 tippaa Arctic Oils Medium 10% CBD-öljyä tai 1 tippa vahvinta CBD-öljyämme) ja tunnustella kehosi reaktiota. Lisää tämän jälkeen annostusta 10 milligrammaan ja pysyttele uudessa annoksessa viikko tunnustellen tuotteen vaikutuksia. 

Mikäli et huomaa toivomiasia muutoksia viikon käytön jälkeen, lisää annostusta 15 milligrammaan. Tee tästä toistuva prosessi: lisää annostusta aina viikon jälkeen 5 milligrammalla kunnes löydät itsellesi täydellisen annostuksen. 

Alla olevasta CBD-öljyn annostelutaulukosta näet suuntaa antavasti mikä CBD annos on sopiva eri painoisille. Näet myös millä CBD annoksella koet vaikutukset eri vahvuisina:

CBD annostus eri painoilla ja toivotulla vaikutukselle

On hyvä ohjenuora pitää kirjaa omista annostuksista ja niiden vaikutuksista omaan elimistöön.Näin löydät juuri sinulle oikean CBD annostuksen!

Mikä on oikea CBD-öljy annostus kosmeettisiin tarkoituksiin? (ulkoisesti iholle)

CBD-öljyjä hyödynnetään usein myös kosmeettisiin tarkoituksiin iholle annosteltuna. Tällöin annosteltu CBD ei siirry verenkiertoon, vaan se vaikuttavaa endokannabinoidijärjestelmään ihossa olevien reseptoreiden kautta. Kannabinoideja sisältävät CBD-öljyt ovat mainioita etenkin kuivan ihon ja ihoärsytyksen hoitoon. Kannabidioilien on todistettu hillitsevän ihon tulehduksia ja lievittävän kipua. CBD:tä on käytetty myös akneihon hoidossa ja sen rauhoittamisessa. 

Kosmeettisessa tarkoituksessa CBD-öljyä annostellaan muutama tippa puhtaalle iholle aamuin ja illoin. Se soveltuu myös hyvin sekoitettavaksi eri kosmetiikkatuotteiden joukkoon. 

Viimeiset sanat Arctic Oilsin tiimiltä!

Kehittämämme – orgaanisesti kasvatetusta hampusta tuotetut täyden spektrin Arctic Oils CBD-öljyt on rekisteröity Euroopassa kosmetiikkatuotteiksi. Ne sisältävät alle 0.2% THC:tä tehden niistä täysin laillisia EU jäsenmaissa! 

Toivotamme teille oikein menestyksekästä CBD:n käyttöönoton alkua ja olemme luottavaisia, että tulette rakastumaan Arctic Oils CBD-öljyjen laatuun! Mikäli teillä on kysyttävää, muistakaa että olemme täällä teitä varten.

Ja vielä friendly reminder:
Tuotteitamme ei ole tarkoitettu lääkinnällisiin tai terapeuttisiin tarkoituksiin 😊

Ystävällisin terveisin,

Harri Konola allekirjoitus

Vastaa

How is CBD used and what is the correct CBD dosage?

In this guide, we’ll explain how to use CBD, the different ways to use CBD, how to find the right dose size for you, and how to start using CBD to get the best benefits. The correct use and optimal dosage of CBD will ensure that you get the best benefits without using too much or too little.

CBD use orally

CBD products have several different uses. How it is used often depends on the form of CBD. The Arctic Oils CBD product family currently consists of CBD oils registered as cosmetic products.

Apart from cosmetic purposes, the most common use of CBD oils is to take them orally, by mouth. Oral CBD oils can be ingested in a few ways:

The first method is to use a pipette to dispense CBD oil directly under the tongue, usually 2-4 drops, depending on the strength of the CBD. When administered under the tongue, CBD is rapidly absorbed through the mucous membranes under the tongue. This way of using CBD oil leads to a rapid onset of effects, in about 10-15 minutes, because CBD does not need to pass through the digestive system.

Another way of taking CBD oils (or different forms of CBD such as capsules) orally is by ingesting the oil. In this case, the CBD oil is administered either in food or drink, or directly into the mouth. The effect of ingested CBD oil is slower because the digestive system has to break down the enzymes to produce the effect. It can take up to 20-60 minutes for the effect to start, depending on a number of factors. However, CBD ingested by ingestion has a longer effect on the body.

CBD-öljy 10% Suomen talvimaisemissa

How CBD is used to find the optimal dosage - starting use (taken orally)

When taken orally, finding the right CBD dosage for you is very important to ensure that CBD works properly in your body and gives you the best benefits. Start with a low dose and gradually increase the amount of CBD until you find the right effect for you. The best way to start using CBD oil is to start with five milligrams of CBD per day (3 drops Arctic Oils Mild 5% CBD oil, 2 drops Arctic Oils Medium 10% CBD oil or 1 drop our strongest CBD oil) and feel your body’s reaction. Then increase the dose to 10 milligrams and stay at the new dose for a week, feeling the effects of the product. If you do not notice the desired changes after a week of use, increase the dose to 15 mg. Make this an iterative process: after each week, increase the dosage by five milligrams until you find the perfect dose for you.

Finding the right dosage therefore requires experimentation on the part of the user, as the correct CBD dosage is influenced by factors such as:

 • The strength of CBD:
  Stronger CBD oils contain a higher amount of CBD milligrams per drop.
 • How to use:
  As mentioned earlier, CBD has different effects depending on how it is used.
 • Individual weight:
  User weight is one of the biggest factors in finding the right CBD dosage. A heavy person needs to take a larger amount of CBD to achieve the same effect.
 • The desired effect:
  The stronger the effect you want, the higher the dose you need.
 • Previous experience:
  If you have used CBD products extensively in the past, your body may have become accustomed to its effects and developed a tolerance to CBD. In this case, a little break can do you good or you may need a larger dose.

The CBD oil dosage chart below gives you an indication of the dosage needed in relation to body weight and the CBD dose that will give you the different strengths of effect:

Taulukko CBD annostuksesta painon mukaan

A good guideline is to keep a record of your own doses and their effects on your body. This way you can find the right CBD dosage for you!

Use of CBD oil for cosmetic purposes (externally on the skin)

CBD oils are also often used for cosmetic purposes when applied to the skin. In this case, the administered CBD does not enter the bloodstream, but acts on the endocannabinoid system, through receptors in the skin. CBD oils containing cannabinoids are excellent for treating dry skin and skin irritations. Cannabidiol has been shown to reduce skin inflammation and relieve pain. CBD has also been used to treat and soothe acne.

For cosmetic use, apply a few drops of CBD oil to clean skin in the morning and evening. It also mixes well with the cosmetic products you normally use.

Arctic Oils CBD oils

The full spectrum Arctic Oils CBD oils we have developed from organically grown hemp are registered as cosmetic products in Europe. They contain less than 0.2% THC, making them fully legal in EU countries. However, our products are not intended for medical purposes.

We wish you a very successful start to your CBD introduction and we are confident that you will fall in love with the quality of Arctic Oils CBD oils! If you have any questions, remember we are here for you.

Yours sincerely,