CBD-öljyjen ja muiden tuotteiden laillisuus Suomessa (2023)

Se, onko CBD-öljyt ja muut CBD tuotteet laillisia Suomessa, puhuttaa usein suomalaisia kuluttajia. Etenkin nyt, kun CBD tuotteista on ollut paljon keskustelua kansallisissa medioissa (Iltasanomat, HS, Yle) 

Täten koimme hyödylliseksi kirjoittaa ajankohtaisen (2023) oppaan Suomen CBD lainsäädännöstä. Toivomme, että oppaan avulla ymmärrät miksi CBD-öljyt ja useat muut tuotteet ovat nykyään Suomessa täysin laillisia.

CBD:n laillisuuteen Suomessa vaikuttaa usea tekijä. Alle koostamme relevantin lainsäädännön, jonka turvin voit huoletta ostaa CBD:tä kaupastamme.

1. Euroopan Unionin lait

a) Tavaran vapaa liikkuvuus

Euroopan Unionin tavaran vapaan liikkuvuuden lakien (SEUT 26 ja 28–37 artikla) mukaan Euroopan Unionin sisällä saa myydä EU maassa laillisesti tuotettua tuotetta muihin EU maihin. CBD:n kohdalla asiaa ollaan puitu EU-oikeudessa, jolloin oikeus päätti ettei yksittäinen EU maa saa kieltää toisessa EU maassa laillisesti tuotetun CBD-tuotteen markkinointia ja myyntiä kotimaassaan, kunhan tuote on valmistettu Cannabis sativasta kokonaisuudessaan (eikä vain siemenistä ja kuiduista). Mikäli maa haluaa poiketa EU:n asettamasta lainsäädännöstä, tulee sen todistaa aineen (CBD) potentiaalinen vaara yleiselle kansan hyvinvoinnille. Tämän todistuksen tulee perustua tieteelliseen dataan. Suomen valtio ei ole todistanut CBD:n olevan vaarallista, eikä täten poikkea EU lainsäädännöstä.

b) Kosmetiikkalainsäädäntö

Oikeuden päätös tapauksessa C-663/18 sekä EIHA (European Industrial Hemp Association) suositus edesauttivat EU:n päätöstä lisätä Cannabis Sativasta (L) peräisin oleva CBD EU:n kosmetiikkatietokantaan (CosIng). Päätöksen myötä CBD:n myyminen kosmeettisiin tarkoituksiin tuli lailliseksi kaikissa EU maissa. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tuotteita saa vain markkinoida ulkoiseen käyttöön. Arctic Oils CBD-öljyt on rekisteröity Euroopan CPNP rekisteriin kosmetiikkatuotteiksi ja on täten sertifioituja ja laillisia kaikissa EU maissa.

2. Korkeimman Hallinto-Oikeuden päätös

Aikaisemmin useiden kilpailijoidemme tuotteita on pidätetty niiden ollessa matkalla Suomeen Tullin ja Fimean johdosta. Näitä Tullin ja Fimean oikeuksia pidättää Suomeen tilattua CBD-öljyä lääkelain 19 §:n ja lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun asetuksen 3 ja 4 §:n perusteella on käsitelty Korkeimmassa Hallinto-Oikeudessa (KHO:2021:146) vuonna 2021.

KHO:n päätöksen mukaan Tullilla ei ole päteviä perusteita pidättää CBD-tuotteita lainsäädännön nojalla, vaikka Fimea katsoisi CBD-öljyn sisältävän lääkeaineeksi lueteltua ainetta. Kun otetaan huomioon lääkkeen määrittelemistä koskevat kansalliset säännökset sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, kukin tuote on määriteltävä lääkkeeksi tapauskohtaisesti toimivaltaisen viranomaisen tekemällä valituskelpoisella päätöksellä. Tullin Fimealta saama ohje tai lausunto ei ole tällainen päätös.

Täten Tullilla tai Fimealla ei ole valtaa pidättää tuotteitamme, tai estää asiakkaiden laillinen tuotteiden tilaaminen. Voit siis huoletta ostaa kosmetiikaksi luokiteltuja Arctic Oils CBD-öljyjä.

3. Arctic Oils CBD-öljyjen laillisuus

Ottaen huomioon yllämainittu EU:n ja Suomen kansallinen laki, voimme todeta Arctic Oils CBD-öljyjen olevan täysin laillisia Suomessa. Tuotteet valmistetaan laillisesti EU:ssa (Sloveniassa) ja firma markkinoi niitä Virosta, jossa varastomme sijaitsee. Molemmissa maissa on suotuisa CBD lainsäädäntö, joka mahdollistaa myynnin muihin EU maihin.
Lisäksi tuotteemme on rekisteröity Euroopan CPNP rekisteriin kosmetiikkatuotteina, jolloin on selvää, ettei tuotteemme kuulu lääkevalmisteiden lainsäädännön piiriin. Tuotteistamme ei myöskään ole tehty lääkeluokittelupäätöstä. Lisäksi jokainen tuote-erämme laboratoriotestataan useassa laboratoriossa varmistaaksemme THC:n määrän olevan laillisten viitearvojen sisällä.

Tuotteiden laillisuuden lisäksi voit olla varma niiden laadusta. Kaikki CBD-öljymme on uutettu orgaanisesti kasvatetusta hampusta käyttäen alan parasta CO2-teknologiaa. Näin täyden spektrin CBD-öljymme sisältävät kaikki hampussa luonnollisesti esiintyvät terpeenit ja flavonoidit. Myös asiakkaamme ovat rakastuneet laatuumme – olemme saaneet vain viiden tähden arvosteluita tuotteistamme!

Voit siis huoletta ostaa CBD-öljyä Arctic Oilsilta.

Siirry kauppaan alta ja mikäli sinulla on mitään kysyttävää, ole ihmeessä tiimiimme yhteyksissä!

Parhain terveisin